Slekt med fotograf Johan Konrad Engvig fra Kristiansund?
Av Roger Johan Engvik

Vi har fått en del henvendelser om vår grein av familien Engvik er i slekt med den kjente fotografen Johan Konrad Engvig (1850 – 1918) fra Kristiansund. Til det er å si at det er vi ikke, men begge familienavnene har sitt utspring i Engvika på Averøya i Møre og Romsdal. Om navnet Engvik ble skrevet med g eller k til slutt , var nok ofte tilfeldigheter som avgjorde. For eksempel hvordan presten eller klokkeren skreiv navnet inn i kirkeboka.

Johan Konrad Engvig var sønn av Ole Knudsen Engvig, som ble født den 31 des 1815 på plassen Voll, seinere kalt Oterbekk under Nedre Engvik. Han døde i Kristiansund den 17 mai 1874. Foreldrene var Knud Arntsen Kjørsvik (født på Kjørsvik den 22 feb 1785 og død den 30 okt 1847) og Anne Olsdatter Hoset (født på Bådalen den 1 okt 1791 og død den 30 sep 1870). De giftet seg den 5 jul 1812 i Bremsnes, Kvernes og fikk barna Arnt Olaus (f.1813 og død samme året), Ole i 1815, Anne Birgitta (født 1818), Arnt Olaus (født 1819), Karen (født 1821) og Knut (født 1824).

Knud Arntsen Kjørsvik fikk bygsle husmannsplassen Oterbekk (br.nr. 4, skyldmark 0,39 og første husmannsplassen under br.nr. 2 Nedre Engvik) av Ole Toresen Engvik den 9 okt 1815. Plassen ligger heilt innmed grensa mot Leite og ble kalt Vollen i de første kildene. Plassen Vollen betegnes som en rydnings- og husmannsplass. Forpliktelsene var 3 dagers arbeid i våronna, 6 dager i slåttonna og 3 dager i skuronna. Dessuten 3 riksbanksdalers sølvverdi årlig. Knud var eier av husene på plassen og i tilfelle han kom til å flytte, hadde oppsitteren forkjøpsrett.

I kirkebøkene ble Vollen brukt som navn ved dåpshandlingene på barna, men ved konfirmasjonen brukes Oterbekk. Den 17 jun 1857 fikk enka Anne Olsdatter Oterbekk kårbrev fra Ingebrigt Larsen Engvik. Det var da gått ti år siden mannen Knud Arntsen døde.

Ole Knudsen Engvig står som utflyttet fra Averøya den 12 jun 1840 med navnet Ole Knudsen Odderbekk. Han giftet seg første gang i Frei kirke den 2 aug 1840 med den 28 år gamle Raney Mortensdatter Sande fra Surnadal. Han brukte da etternavnet Engvig. Med Raney fikk han sønnen Ole Magnus den 15 apr 1841. Raney døde i Kristiansund høsten 1842. Sønnen Ole Magnus ble konfirmert i Kristiansund i 1855, men hva som ble hans videre skjebne har vi ikke klart å finne ut. De brannskadde kirkebøkene for Kristiansund er jo et stort problem.

Den 30 mai 1847 giftet han seg på nytt med Beret Ingebrigtsdatter Strøm i Kirkelandet kirke i Kristiansund. Beret kom fra Strøm på Hitra, fra Dolm prestegjeld og hun var født den 24 des 1812. ( Hun giftet seg første gang den 4 jan 1839 med ungkar og skipper Ole Christian Christophersen, 33 år fra Kristiansund. Han forsvinner også fra kildene). Beret døde den 19 jan 1899 og ble gravlagt på familien Engvig's store familiegravsted på Kirkelandet i Kristiansund.

Ole Knudsen Engvig og Beret Ingebrigtsdatter fikk barna Oline Benedicte (født den 18 feb 1848 og død 1929, gift med skipper Hans Holmedal fra Bergen), Johan Konrad (født den 22 okt 1850 og død den 9 mar 1918, gift den 24 jul 1873 med Caroline Dorothea Haraldsen f. i Kristiansund), Augusta Alida (født den 10 mai 1853 og død den 29 august 1921, gift den 4 apr 1882 med kjøpmann Ingebrigt Olaus Hoem fra Trondheim), Olav(f) Konstantin som også ble fotograf (født den 25 sep 1856 og død i Trondheim den 24 jan 1940, gift den 3 des 1882 med Fredrikke Dorthea Henriette Strøm fra Trondheim).

Johan Konrad Engvig og Caroline fikk 16 barn, hvorav 8 levde opp. Johan arbeidet som fotograf allerede rundt 1870, sammen med Odin Frost, under navnet Engvig og Frost, men startet for seg selv den 22 okt 1875. Han kalte seg for Johan K. Engvig. Familien dreiv også Torvgatens Kinomatograf fram til 1924, da overtok kommunen all kinodrift. Johan K. var ute på dagtid og filmet små og store hendelser i byen, og filmklippene ble vist på kinoen om kvelden. En tidlig form for filmavis. Alle i Kristiansund som bærer navnet Engvig ( med g ), er etterkommere etter Johan K. Engvig. Sønnen Johan Osvald (1874-1930) ble sendt til kontinentet for å studere fotokunsten. Han dreiv i fem år et fotografisk atelier i Colombo på Ceylon og returnerte til hjembyen Kristiansund i 1905. Han overtok firmaet i 1911. Han brukte navnet Johan O. Engvig. Fotograf Engvig i Kristiansund er Norges eldste
fotoforretning i kontinuerlig drift fra far til sønn og drives i 2010 av Odd M. Engvig, Ole Knudsen Engvigs tippoldebarn.

Som vi ser kommer anene til fotograf Engvig på farssida fra Averøya med innslag fra Hitra. I folketellingen 1865 for Christiansund står det at Ole Knudzen Engvig, født i Kvernes og kona Beret (fra Dolm prestegjeld på Hitra) bor i Hougene i Kristiansund og han er gårdeier og malermester. Han var også glassmester og snekkermester. Beret var ei driftig dame og dreiv i mange år som høkermadam, med egen forretning i huset på Hougene. Der solgte hun fødevarer, øl og vin. Ole hadde kjøpt huset i 1853 og bygde på en etasje etter at han flyttet dit. Etter hvert laget han fotografisk atelier til sønnen Johan Konrad, med store glassvinduer i toppetasjen. Ole var også med på å stifte Christiansund Haandverkerforening i 1865.

Fotofirmaet Fotograf Engvig feiret sitt 100 års jubileum i 1975. Fotograf Engvig var også ofte i Ålesund og det ser ut til at han har hatt årlige besøk i første halvdel av 1870-tallet, korte besøk på et par uker. Da averterte han sine fototjenester i de lokale avisene. Det er også verdt å nevne fotograf Johan Konrad Engvig som brannfotograf. Det ser ut til at han dro til Ålesund kort tid etter at den store bybrannen i 1904 var kjent. Slik fikk han fotodokumentert den nedbrente byen og de tyske hjelpeskipene som kom på ordre fra keiser Wilhelm.

Broren Olaf Konstantin begynte i lære hos Johan bare 15 år gammel. Han hadde et kort opphold som fotograf i Ålesund, men i 1882 reiste han til Trondheim og var fotograf der til midten av 1890 åra, da han gikk over i annen virksomhet.

Mer om fotograffamilien fra Kristiansund finner du på denne nettsida:
http://www.fylkesfoto.no/fotografer/ftg-engvig/ftg-engvig.htm

(Takk til Per Øyvind Iversen, tippoldebarn av Ole Knudsen Engvig, for informasjon. Øvrige kilder er kirkebøker i Kvernes, Bremsnes og Kristiansund, samt Averøy bygdebok, bind II).